Följ kommunfullmäktige på webben!

Efter upphandling har nu ett nytt fyraårigt avtal tecknats med Snabbmedia Sverige AB för direktsändning av kommunfullmäktige via webben. Från och med januari nästa år kommer kommunfullmäktiges sammanträden att kunna följas enkelt och smidigt via kommunens hemsida uddevalla.se. Samtidigt upphör sändningen av kommunfullmäktige via lokal-tv.

Kommunfullmäktige

Det nya avtalet innebär bland annat att du som tittar på kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand kan välja det ärende eller den talare du vill lyssna på.

- Uddevalla kommun var tidig med att börja direktsända fullmäktigesammanträden via tv. De senaste åren har en enorm teknikutveckling skett, och många ser nu på rörliga inslag i mobilen, läsplattan eller datorn, säger Alf Gillberg, kommunfullmäktiges ordförande.

- Allt färre kommuninvånare kan se på lokal-tv via analoga nätet och kommuninvånare som bor utanför Uddevalla tätort har aldrig kunnat se kommunfullmäktiges tv-sändningar. En kommun måste sträva efter att nå alla invånare och till ett rimligt pris, säger Alf Gillberg.

Kommunfullmäktiges sammanträden i november och december blir de sista som kommer att visas på Uddevalla lokal-tv via det analoga tv-nätet. Avtalet med Snabbmedia Sverige AB gäller till december 2021.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00