Nomineringarna klara till 2017 års byggnadsvårds- och arkitekturpris

Nu är det klart vilka byggnader som nominerats till årets byggnadsvårdspris och arkitekturpris. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut den 16 november om vilka hus som ska få utmärkelserna.

Sammanlagt tolv hus är nominerade.

Sammanlagt tolv hus är nominerade.

Varje år delar samhällsbyggnadsnämnden ut ett arkitekturpris till en nybyggnation och ett byggnadsvårdspris till en ombyggnation som har blivit nominerade.

Byggnadens arkitektur ska präglas av hög ambition och har utförts med engagemang. Den ska vara estetiskt tilltalande och ge en god helhetsverkan med hänsynstagande till stads- eller landskapsbild.

Priserna består av ett diplom och en plakett, som kommer att delas ut till pristagarna på samhällsbyggnadsnämndens möte 14 december.

Byggnader som nominerats till byggnadsvårdspriset och arkitekturpriset 2017

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00