Tyck till om vår handläggning

I samband med att vi skickar ut bygglovsbeslut och avloppstillstånd ber vi nu om feedback på hur du upplever vår handläggning. Via en länk får du svara på några frågor.

Personal från bygg- och miljöprövning.

Några av de som arbetar med bygg- och miljöprövning i Uddevalla kommun

Du kan bland annat svara på om du känner att du fått tillräckligt med information, om våra handläggare har varit lätta att kontakta, hur du blivit bemött och om du är nöjd med handläggningen av ditt ärende.

- Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbetssätt för att våra kunder ska känna att de blivit bemötta på bästa sätt. Att kunna tycka till om vår handläggning kom in som ett medborgarförslag och självklart vill vi ta del av vad våra kunder tycker, säger Boris Petrusic som är chef för bygg- och miljöprövning.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00