Nyanlända brinner för att lära sig

Polis, läkare eller forskare inom bioteknik. Det är några av de yrken som nyanlända på språkintroduktionsprogrammet på Margretegärde drömmer om att ha i framtiden. Viljan att läsa och lära sig är stor hos ungdomarna, som kommer från väldigt olika skolbakgrund.

Elever och lärare

Valid Faqiri, elev, Kristina Marjanovic, lärare, samt eleverna Hanaa Abdullah, Sidra Kaial och Hassan Hosaini diskuterar författarporträtt.

För dagen sitter eleverna i en klass och har lektion i svenska som andraspråk. De ska skriva ett författarporträtt och har fått välja mellan August Strindberg, Selma Lagerlöf eller Agnes von Krusenstjerna. Uppgiften är att skriva både om författarens liv och idéer och koppla dessa till det samhällsklimat som rådde då författaren var verksam.

- Det går bra, vi lär oss varje sekund. Jag ska läsa vidare och utbilda mig till polis, säger Valid Faqiri som kom till Sverige för två år sedan.

Runt bordet sitter fler klasskompisar som vill läsa vidare på högskola eller universitet för att bli läkare, psykolog eller forskare inom bioteknik.

- Kan jag få mer i läxa? Det är en väldigt vanlig kommentar jag får, säger Kristina Marjanovic, som är biträdande rektor och lärare i svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet på Margretegärde.

Sammanlagt går cirka 310 elever på språkintroduktionsprogrammet, där målet är att läsa in kunskaper på grundskolenivå. Under vårterminen läste 47 elever ämnen på kunskapsnivå motsvarande årskurs nio. Av dessa har 39 elever gått vidare till yrkesintroduktion eller nationellt program på gymnasienivå.

- Det är väldigt bra siffor. De elever som lyckas fokusera och är motiverade går det oftast bra för. Men samtidigt hänger motivation och välmående samman med sömn, stress och oro över sin livssituation. Vi som möter eleverna måste kunna stötta alla på ett bra sätt, säger Kristina Marjanovic.

I en och samma klass kan bakgrundskunskaper och studievana skilja sig markant bland eleverna. Någon kanske har gått i gymnasiet i sitt hemland, medan någon enbart gått i koranskola. När en nyanländ elev blir inskriven på introduktionsprogrammet tar man reda på vad som är elevens mål - om hen vill börja på yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Därefter anpassas kursinnehållet till elevens mål.

På Margretegärde kan eleverna få extra läxhjälp och alla lärare på skolan arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att språket är i fokus i alla ämnen, och att svåra fackuttryck förklaras innan eleverna får sina uppgifter. Inläsningstjänst och bilder är exempel på verktyg som stöttar elevernas inlärning och utveckling.

- Varje fredag kollar vi på den norska ungdomsserien Skam, sedan arbetar vi i smågrupper med olika frågor som tas upp i programmet. Då blir det en övning i svenska och man får prata om ämnen som sexualitet, relationer, religion och droger. Mycket av detta är tabu i andra kulturer och det öppnar upp för samtal om ämnen som ungdomar kan ha behov av att diskutera och reflektera kring, säger Kristina Marjanovic.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00