Fritt wifi i kommunens lokaler

Vill du koppla upp dig på internet? Nu finns det fritt wifi i ett 80-tal lokaler i Uddevalla där kommunen har verksamhet - bland annat på skolorna, Uddevalla stadsbibliotek, Rimnershallen, kontaktcenter och Rosenhälls vård-och omsorgsboende.

Nu kan du surfa fritt i kommunens lokaler.

Nu går det att surfa fritt bland annat på Rosenhälls vård- och omsorgsboende. Elving Andersson, vice ordförande socialnämnden, Thore Andersson, IT-strateg, Birgitta Uddén, boende, Stefan Skoglund, ordförande socialnämnden och Edina Cehic, enhetschef, är glada för detta.

Uddevalla kommun vill erbjuda sina invånare och besökare möjlighet att använda fritt wifi på ett enkelt sätt.

Trådlöst internet är redan väl utbyggt inom grundskolorna och gymnasiet. Nu försvinner kravet på inloggning. Inom socialtjänstens område blir det nu fritt wifi bland annat på Rosenhälls vård- och omsorgsboende, Ryttaren café och aktivitetcenter och Norgården servicebostäder (samlingssal, kontor). Sammanlagt handlar det om fritt wifi på ett tiotal av kommunens boenden för personer som är i behov av stöttning och hjälp i sin vardag.

- Det här känns jättebra och är ett första steg i att ge fler tillgång till fritt internet. Både anhöriga och boende har länge efterfrågat detta. Socialnämnden har en plan för välfärdstekologi och har satt av pengar för att få till lösningar likt detta med fritt wifi, säger Stefan Skoglund (s), socialnämndens ordförande.

Det trådlösa nätet kan användas till att surfa, läsa nyheter, använda säkrade och krypterade banktjänster, se på filmer, videosamtal via exempelvis Skype eller Facetime och mycket mer. Nätverket är dock helt öppet vilket innebär att känsliga uppgifter kan snappas upp om man inte använder krypterade tjänster. Ett visst grundskydd finns genom att all datatrafik passerar kommunens brandväggar. Det innebär bland annat stopp för användning av olagliga fildelningstjänster.

- Jag tycker detta är spännande och vill skaffa en läsplatta så jag kan prata med barnbarn och barnbarnsbarn. Jag vill gärna lära mig det här med internet, säger Birgitta Uddén, som bor på Rosenhälls vård- och omsorgsboende. 

Kommunens fria wifi heter UA Publikt. Du kan leta upp det via din telefon, surfplatta eller dator och ansluta dig direkt. Datahastigheten på UA Publikt uppgår till maximalt 5 Mbit/sekund.

Det publika wifi som allmänheten nu får tillgång till är en del av kommunens befintliga och trådlösa nät. Rent tekniskt innebär det att datatrafiken i det publika nätet går i en egen kanal, som är helt skild från de kommunala verksamheternas datatrafik.

Exempel på platser där det nu finns fritt wifi:

Uddevalla gymnasieskola: Agneberg, Margretegärde, Sinclair, Östrabo Y och Östrabo 1 Högskolecentrum Bohuslän
I17-området; Uddevalla vuxenutbildning
Kontaktcenter (Rådhuset)
Mötesplats Dalaberg
Rimnershallen
Ryttaren café och aktivitetcenter
Norgården servicebostäder (samlingssal, kontor)
Rosenhälls vård- och omsorgsboende
Uddevalla stadsbibliotek
Samtliga grundskolor
Stadshuset

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00