Arkitekturpris och byggnadsvårdspris 2017

Nu är det klart vilka som får Uddevalla kommuns arkitekturpris och byggnadsvårdspris. Arkitekturpriset går till Riksbyggens nya hus Facklan 1 på söder i Uddevalla och byggnadsvårdspriset går till den ombyggda fastigheten Skälläckeröd 1:19 i centrala Ljungskile, som tidigare varit Ica-butik. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden idag.

byggnadsvårdspriset och arkitekturpriset

Arkitekturpriset går till Facklan 1 (vänster i bild) och byggnadsvårdspriset till Skälläckeröd 1:19 (höger i bild).

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset, som går till Facklan 1, Uddevalla:

”En varmgul byggnad som lyser upp vår stad
gör till och med nostalgisk stadsbo glad
Söderskolans frånfälle har länge diskuterats
nu är dess minne fredat trots att den har raserats
som pricken över i finns ”tiden” åter där
för den som vanan har att söka den här.”

Byggnaderna ägs av Riksbyggen, och husen har tagits fram av arkitektbyrån Malmström/Edström.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till byggnadsvårdspriset, som går till Skälläckeröd 1:19 i Ljungskile:

”Att med varlig hand och förstå sig på
fått exteriören av ”Hörneboa” att bestå
och ta Helges affär mot en ny karriär.”

Skälläckeröd 1:19 ägs av företaget AD Undas AB, Magnus Robertsson. Arkitektbyrån Werner arkitekter AB har tagit fram ritningar för ombyggnationen.

Arkitekturpriset och byggnadsvårdspriset kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 december.

För mer information, kontakta
Gunilla Magnusson
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Telefon 0522-69 73 70

Facklan 1

Facklan 1 får Uddevalla kommuns arkitekturpris.

Skälläckeröd 1:19

Skälläckeröd 1:19 får Uddevalla kommuns byggnadsvårdspris.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00