Uddevalla gott exempel för hållbart lärande 

Uddevallas arbete med lärande för hållbar utveckling i skolan är ett gott exempel i landet. I en ny rapport från Naturskyddsföreningen omnämns Uddevalla som en av sju kommuner som arbetar målinriktat med lärande för hållbar utveckling. Trenden i riket är att både stat och kommuner brister i detta arbete.

elever lär in ute

Uddevalla är en av få kommuner som jobbar systematiskt med lärande för hållbar utveckling.

Uddevalla kommun blev registrerad enligt miljöledningssystemet EMAS redan 2004 och har sedan dess arbetat systematiskt med lärande för hållbar utveckling i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har dessutom valt ut hållbart lärande som prioriterat mål ur Skolverkets läroplan.

- Det är jätteroligt att Uddevalla omnämns i Naturskyddsföreningens rapport! Vi jobbar systematiskt med lärande för hållbar utveckling hela vägen - från det politiska beslutet, ut till rektorerna, via lärarna och ut till eleverna. Det sker också en kontinuerlig återkoppling tillbaka till oss politiker om hur man arbetar ute i skolorna, säger Cecilia Sandberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I återrapporteringen beskriver skolorna hur man arbetar med lärande för hållbar utveckling och gör en analys av resultatet, vad de ser för effekter hos eleverna av det arbete de gjort.

- Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra alla skolämnen och allt arbete som sker ute på skolorna, det är vår inriktning. Detta avspeglas i skolorganisation, lärares kompetensutveckling samt elevers kunskaper och kompetenser, säger Peter Madsen, grundskolechef.

I Uddevalla finns också en naturskola, som är ett stöd för skolornas arbete med hållbar utveckling. Naturskolan arbetar exempelvis med att lära in ute - som innebär att elever får ha olika lektioner utomhus för att tydligare koppla dessa ämnen till hållbar utveckling. Naturskolan stöttar både rektorer och lärare med kompetensutveckling och dialog, samt samverkan med andra samhällsaktörer.

Mer information om Naturskyddsföreningens rapport

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Sandberg
Ordförande barn och utbildningsnämnden
Telefon 073-335 85 09

Helene Grantz
Metodutvecklare för hållbar utveckling, Naturskolan
Telefon 0522-69 70 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00