Nu är testytan vid Hallmans hörna på Kungsgatan öppen

Krysset vid Hallmans hörna på Kungsgatan markeras nu av en cirkelform av granitplattor och gatsten. Det ligger två varianter av ledstråk för synnedsatta och det finns olika ord ingraverade i granitplattorna. Vad tycks?

Ledstråk av räfflade sinusplattor av gjutjärn och granit.

Ledstråk av räfflade sinusplattor av gjutjärn och granit.

- Tanken med testytan är att vi vill prova markbeläggning och olika ledstråk för synnedsatta inför det stora arbetet med att rusta upp Kungsgatan som startar 2018, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

- Vi testar också två typer av smågatsten, den traditionella vars yta är lite grov och en så kallad sågad smågatsten vars yta är slätare vilket kan upplevas bättre för till exempel rullstolsburna personer.

Nu ska ledstråken av räfflade sinusplattor i granit och gjutjärn utvärderas tillsammans med handikappsrörelsen.

Arbetet är en förberedelse inför flera projekt som kommer att genomföras under 2018-2020 för att snygga till centrum.

Gatusten med ord
Hallmans hörna

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare nyhet

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00