Uddevallas avloppsmodell väcker intresse i Norge

Uddevallas arbete med kretslopp av sorterat toalettavloppsvatten väcker intresse både i Sverige och utanför landets gränser. På måndag är representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla inbjudna till Ås universitet i Norge för att prata om Uddevallamodellen för kommunrepresentanter, VA-konsulter och kommunförbund.

Norska kommuner, kommunförbund och va-konsulter får veta mer om avlopp i kretslopp.

Norska kommuner, kommunförbund och va-konsulter får veta mer om Uddevallas avlopp i kretslopp.

Informationsträffen är arrangerad av Norskt Vann, branschorganisation för VA-frågor i Norge.

- Det är jätteroligt att vi blivit inbjudna! Jag ska prata om Uddevallas modell där man separerar och tar hand om toalettvatten för vidare behandling och hygienisering på lantbruk innan det näringsrika innehållet kan spridas på åkermark, säger Anna Thorén, miljöinspektör.

Intresset för Uddevallamodellen är stort även i Sverige. Förra veckan var riksdagsledamoten Emma Wallrup (V), som sitter i miljö- och jordbruksutskottet samt trafikutskottet, i Uddevalla för att höra mer om arbetet med avlopp i kretslopp.

- Det var ett superbra möte, hon var väldigt intresserad och ställde en mängd frågor och ville veta vilka utmaningar och frågeställningar som behöver föras vidare upp på nationell nivå, säger Anna Thorén.

Även representanter från Borås stad var nyligen på studiebesök i Uddevalla för att få höra mer om kretslopp av avlopp.

Mer information om Avlopp i kretslopp

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00