Nya busshållplatser byggs på Asplundsgatan

Under denna vecka startar bygget av två nya busshållplatser på Asplundsgatan i centrum. Byggarbetet pågår cirka en månad och kommer att påverka framkomligheten i trafiken.

Asplundsgatan

Snart startar arbetet med att bygga busshållplatser på Asplundsgatan.

Den ena busshållplatsen byggs på Asplundsgatan vid parkeringshuset bakom Biostaden. Där skapas plats så att två bussar kan stanna, hållplatsen tillgänglighetsanpassas och förses med en busskur med skydd för väder och vind. I detta område förbättras även belysningen på gång- och cykelbanan som leder förbi innanför hållplatsen.

I andra riktningen kommer en busshållplats att placeras vid baksidan av stadsbiblioteket på Asplundsgatan. Hållplatsen byggs utefter trottoarkanten och tillgänglighetsanpassas.

- Byggarbetet innebär vissa störningar i trafiken, men Asplundsgatan kommer inte att vara avstängd. Vi hoppas att alla har förståelse för de eventuella problem som kan uppstå under byggtiden, säger Stefan Björling, centrumkoordinator samhällsbyggnadsförvaltningen.

Busstrafiken som idag passerar via Kungstorget och Norra Hamngatan kommer att flyttas över till Asplundsgatan när busshållplatserna är färdigbyggda. Flytten av busstrafiken är ett led i att skapa en trevligare stadsmiljö kring Bäveån.

- Den ändrade linjesträckningen ger resenärer snabbare resor och gör det möjligt för fler boende på söder att välja kollektivtrafik, säger Sven Andersson, avdelningen för strategisk samhällsplanering.

Flexbussar kommer även fortsättningsvis att kunna stanna vid Kungstorget.

Asplundsgatans nya busshållplatser beräknas vara färdigbyggda till den 6 december. Den nya linjesträckningen gäller från 10 december och berör fyra busslinjer. Från detta datum trafikeras även de nybyggda busshållplatserna på Östergatan vid Agneberg.

Mer information om bussar och linjesträckning på Västtrafiks sida

Asplundsgatan karta

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00