Tunnlarna i Uddevalla är öppna

Trafikverkets arbete, på riksväg 44, i Uddevallatunnlarna för 2017 är avslutat. Nästa etapp startar 2018 med bland annat installationsarbeten, beläggningsarbeten samt gång- och cykelbro.

Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

Renoveringar som planeras för 2018-2019 är:

  • Installations- och VA-arbeten genomförs i samtliga tunnlar. Tunnlarna kommer att vara stängda i olika etapper.
  • Beläggningsarbete på riksväg 44, anpassas i tid till övriga arbeten.
  • En bro för gång- och cykeltrafik vid Herrestads skola bytas ut.

Du kan läsa mer om tunnelreparationerna och tidsplaner på trafikverket.se/uddevallatunnlarna

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00