Vi rustar upp tre lekplatser i år

Nu är tre av kommunens lekplatser på väg att rustas upp. De ligger vid Räkvägen i Ljungskile, Bräckekroken i Hogstorp och Middagsvägen på Kurveröd.

Skylt avstägning

Lekplasterna är avstängda med byggstaket i väntan på förberedande markarbeten. Lekredskap är beställda och arbetet beräknas komma igång inom kort.

- Det är svårt att säga exakt när de är klara eftersom arbetet är väderberoende men målet är att alla tre lekplatserna ska vara öppna för lek innan årsskiftet, säger Staffan Olofsson som är byggledare.

Lekplatserna är avsedda för åldrarna:

  • 0-12 år på Räkvägen i Ljungskile
  • 0-12 år vid Bräckekroken i Hogstorp
  • 0-6 år på Middagsvägen på Kurveröd
Skiss Middagsvägen

Skiss Middagsvägen.

Skiss Hogstorp

Skiss Hogstorp.

Det finns cirka 59 kommunala lekplatser. Enligt upprustningsplanen så är 45 stycken utvalda för att rustas upp och 15 läggas ner under en 10-årsperiod. Syftet är att satsa på kvalitet och skapa spännande mötesplatser för aktivitet och lek med blandade åldrar och intressen.

- Vi har börjat att titta på en prioritering utifrån upprustningsplanen också för nästa år och sannolikt så satsar vi då på att rusta upp lekplatser på norr, säger Janni Olsson som är trädgårdsingenjör.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00