Kemikalier i handeln ska kontrolleras

Under november och december ska märkningen av kemikalier i handeln granskas av enheten för bygg- och miljötillsyn. Stickkontrollen omfattar ett tiotal försäljningsställen på Kurödsområdet och är en del i ett landsomfattande projekt.

Barnskyddande förpackning.

Barnskyddande förpackning är en av de saker som ska kontrolleras på kemikalierna. Foto: Kemikalieinspektionen.

Det är Kemikalieinspektionen som initierat projektet och målet är att se om märkning och förpackning följer lagstiftningen, CLP-förordningen. Från och med den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

- Vi kommer att kontrollera att kemiska produkter har rätt märkning och att märkningen är på svenska. Vi kommer också att titta på barnskyddande förslutning och kännbar märkning, säger Anna-Karin Olsson, miljöinspektör.

Kontrollen som genomförs i detta projekt blir ett stickprov i Kurödsområdet, där det finns en blandning av försäljningsställen med olika typer av produkter.

- Vår förhoppning är att alla butiker har rätt märkning på de produkter som finns till försäljning. Syftet med reglerna är att kemikalier ska hanteras på ett säkert sätt, säger Anna-Karin Olsson.

De försäljningsställen på Kuröd som kommer att få besök av miljöinspektörerna blir kontaktade innan kontrollen genomförs.

Mer information på Kemikaliesinspektionens sida

För mer information, kontakta gärna

Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00