Uddevallas hemsida bland de bästa i landet

Uddevalla kommuns hemsida uddevalla.se fortsätter att vara bland de bästa i landet och ökar sitt resultat från 89 till 94 procent. Det visar webbundersökningen ”Information till alla”, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar.

uddevalla.se

Uddevalla.se fortsätter att vara bland de bästa kommunhemsidorna i landet.

- Det är jätteroligt att vi fortsätter hålla oss kvar i toppen, vi har haft bra resultat i undersökningen i flera år nu. Med en bra hemsida förbättrar vi vår service och underlättar för medborgarna att få den information de behöver, när på dygnet de vill. Våra webbredaktörer i samverkan med vårt nya kontaktcenter jobbar kontinuerligt med webbplatsen så att den ska svarar mot våra invånares behov, säger Ann-Louise Öhrn, kommunikationschef.

”Information till alla” genomförs som en självskattande undersökning av de deltagande kommunerna. Sammanlagt deltog 240 kommuner i årets undersökning. Syftet med undersökningen är att undersöka innehåll och kvalitet på kommunernas webbplatser, för att kontinuerligt kunna utveckla dem utifrån ett medborgarperspektiv.

Totalt ingår 256 frågor som kommunerna ska svara på. Frågorna handlar bland annat om vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på återvinningscentraler eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen.

Uddevalla.se har förbättrats sedan förra året bland annat med information om hur skolorna arbetar med elevinflytande, möjlighet att göra en simulerad beräkning av avgifter inom äldreomsorg, och information om var man kan tanka alternativa drivmedel.

Mer information på SKL:s hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00