Jan Aronsson får Uddevalla kommuns kulturpris 2017

Kultur och fritidsnämnden beslutade har vid sitt sammanträde 23 november beslutat utse Jan Aronsson till årets kulturpristagare med motiveringen: "för att han med sitt genuina intresse för vykort och bilder delar med sig av Uddevallas vyer. Han visar förändringar mellan dåtid och nutid som berättar om stadens historia”.

Bäveån

Samtidigt beslutade nämnden tilldela Albin Broberg årets kulturstipendium ”för fortsatta studier och utveckling”.

Kulturpriset är på 10.000 kronor och stipendiet på 25.000 kronor.

Kulturpris och -stipendium kommer att delas ut vid julkonserten i Uddevalla kyrka tisdag 12 december klockan 19.00. 

Anders Holger Gustafssons musikfond

Under konserten 12 december kommer också stipendier från Anders Holger Gustafssons musikfond att delas ut. Stipendierna ska gå till piano- och stråkelever som ägnar sig helt åt seriös musik och är för fortsatta högre studier vid musikhögskola (eller likvärdig).

Stipendium från Anders Holger Gustafssons musikfond kommer att delas ut till:

Elisabeth Wiklander och Karl-Magnus Andersson
Tilldelas 5 000 kronor var för väl utförda studier inom sina instrument cello respektive piano och uppmuntran till fortsatt förkovran och utveckling.

Sigrid Östenberg
Tilldelas 5 000 kronor för uppmuntran till fortsatta högre studier på piano och även viola efter sin gymnasieutbildning vid Birger Sjöberggymnasiet, spetsutbildning Klassisk Musik.

Daniel Roos
Tilldelas 10 000 kronor för att fortsätta sina musikstudier mot en kantorsexamen eller andra högre studier.

Moa Faritzon och Maria Doumeni Cronholm
Tilldelas 25 000 kronor för sina studier i violin respektive cello vid folkhögskolor och för vidare högre studier.

Alejandro Suarez
Tilldelas 25 000 kronor för sina piano/acting-studier i USA vid UCLA.

Alma Olsson
Tilldelas 30 000 kronor för sina violinstudier vid Malmö Musikhögskola.

Sunniva Brynnel
Tilldelas 30 000 kronor för sin imponerande mångfacetterade utbildning och slutförande av den 2-åriga Mastersutbildningen vid New England Conservatory, Boston, USA.

För mer information kontakta Stellan Hedendahl, telefon 0522-69 65 33.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00