Anna-Helena Wiechel får årets jämställdhetspris

Uddevalla kommuns jämställdhetspris går i år till Anna-Helena Wiechel, utredare på kultur- och fritidsförvaltningen. Priset består av 10 000 kronor och ett diplom.

Jämställdhetspriset 2017

Anna-Helena Wiechel får kommunens jämställdhetspris 2017.

Jämställdhetspriset delas ut till en medarbetare eller grupp av medarbetare i Uddevalla kommun som aktivt arbetar med jämställdhet.

- Det känns hedrande och glatt! I vår förvaltning är det väldigt roligt att jobba med jämställdhet, eftersom det finns en nyfikenhet och öppenhet för de här frågorna. De flesta vet att jämställdhet innebär en kvalitetsstämpel, vilket också är en framgångsfaktor för oss, säger Anna-Helena Wiechel.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.

Fem nomineringar hade inkommit, varav två var på samma person. Beslutet togs av personalutskottet med följande motivering:

”Anna-Helena har drivit hela kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsarbete. Hon har tagit fram Processbeskrivning av utveckla jämställt, tagit fram en Kunskapsöversyn-jämställdhetsutmaningar i kultur- och fritidsförvaltningen, med mera. Hon har genomfört utbildning för all personal i förvaltningen i jämställdhet. Hon har även skapat en årslinje för hur förvaltningen ska arbeta systematiskt med utvärdering av verksamheternas jämställdhetsplaner, revidering och nya målsättningar.

Hon har lyft förvaltningens intresse av att analysera hur jämställda verksamheter förvaltningen har, vad som mäts och vikten av att alltid ha könsuppdelad statistik. Genom att synliggöra hur förvaltningen arbetar i olika verksamheter idag, visat på att det handlar om att börja med de små enkla sakerna och stegvis förändra både förhållningssätt och hur resurser kan fördelas mer jämställt.

Anna-Helena har på ett fantastiskt smittande och engagerande sätt gjort förvaltningens jämställdhetsarbete begripligt och användbart.”

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00