Barnskötarutbildning ökar kompetensen i förskolorna

För att höja andelen personal med pedagogisk utbildning i förskolan startade förra året en ettårig gymnasieutbildning till barnskötare. Nu har 23 barnskötare genomfört utbildningen och en ny utbildning är redan igång.

barnskötarutbildning

Torsdag 23 november avslutades en skräddarsydd ettårig utbildning för 23 nya barnskötare.

Utbildningen är ett samarbete mellan kommunala förskolan och vuxenutbildningen och har riktat sig till personal som har haft någon form av vikariat eller timanställning inom kommunens förskolor, men som saknat pedagogisk grundutbildning.

Detta är första året som utbildningen genomfördes och en ny omgång barnskötarstuderande startade redan i oktober. Precis som i resten av Sverige minskar andelen utbildad personal i Uddevallas kommunala förskolor och kommunen måste hitta åtgärder för att höja kompetensen.

- Bristen på utbildad personal kommer att öka, och det här är en insats för att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra förskolor, säger Siren Linde. Vi är stolta och glada över den prestation våra nya barnskötare har utfört.

Kursen, som har gått på kvällstid och till viss del på distans, har omfattat 600 gymnasiepoäng och innehållit delkurser som exempelvis hälsopedagogik, barns lärande och skapande verksamhet. Alla deltagare har arbetat i de kommunala förskolorna under kursens gång. Aksel Özkan och Shaimaa Khajah är två av deltagarna. De tycker att utbildningen varit givande, men det också har varit arbetsamt att kombinera studier och heltidsarbete.

- Det har varit tufft, men nu är vi i mål, säger Aksel Özkan.

Aksel Özkan och Shaimaa Khajah får fast anställning på Myntets förskola respektive Dalabergs förskola den förste december.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00