Bättre vinterväghållning

Under hösten har gata- och parkenheten infört flera förbättringar gällande vinterväghållningen i Uddevalla. De står redo med sopsaltare, mäter temperatur och salthalt i vägbanor samt kan i realtid se vilken gata snöröjarna befinner sig på.

Sopsaltare

Gatu och parkchefen Fredrik Stengavel vid Uddvallas sopsaltare.

Sedan i höst sopsaltas de stora gång- och cykelbanorna i Uddevalla. Sopsaltaren borstar bort snö och saltar samtidigt med saltlake som framställs på Junogatan där gata- och parkenheten har sin verksamhet.

- Många har behov av att ta sig fram på våra gång- och cykelbanor antingen på väg till bussen eller som rena gångvägstrafikanter med barnvagn, cykel eller rullstol. När vi sopsaltar kan vi hålla ett bra väglag året om där alla kan ta sig fram, säger Fredrik Stengavel som är gatu- och parkchef.

Metoden att sopsalta håller nere saltmängden och risken för slaskbildning och återfrysning minskar eftersom ytan sopas ren från snö innan saltlösningen läggs på.

- Sopsaltningen fungerar inte lika bra om det kommer mycket blötsnö men då har vi möjlighet att ploga innan sopsaltaren kommer, säger Fredrik Stengavel.

De stora vägarna som är primärleder saltas och bostadsgator grusas som förut. Men också detta kommer att fungera bättre i år. Kommunen har satt upp tre väderstationer på höga punkter på Kurveröd, Dalaberg och Ljungskile. Väderstationerna ger inte bara information om lufttemperatur utan också vägtemperatur och andelen restsalt på vägbanan genom ”mätpuckar” som är ingjutna i asfalten.

- Nu får vi mer tillförlitlig information som talar om hur mycket salt som faktiskt ligger kvar i vägbanan vilket leder till att vi inte saltar i onödan, berättar Fredrik Stengavel.

Väderstation på Kurveröd.

Väderstation på Kurveröd.

Mätpuckar

Mätpuckar för vägtemperatur och salthalt.

Ytterligare en förbättring gäller hanteringen av ”inringning” eller utkallning av snöröjare. Uddevalla kommun har tillgång till cirka 40 fordon som bland annat halkbekämpar och plogar. Chaufförerna ringdes tidigare in, ofta nattetid, av jourhavande på gata och park. Nu används istället en app tillsammans med gps på chaufförernas telefoner. Vilket gör att det bara behövs en knapptryckning för att kalla ut de fordon som behövs. Så fort chaufförerna tryckt ok så kan jourhavande följa loggen av igångsatta fordon som visar var de kört och var de befinner sig just nu.

- När vi har fullt tryck så får vi in många samtal från medborgare som undrar om snöröjarna kommer till deras gata snart och också oro för att deras gata har missats. Nu kan vi ge full service genom att klicka upp området på kartan och direkt svara på hur det ligger till. Dessutom tycker också åkarna själva att det är väldigt effektivt och positivt och det känns gott! säger Fredrik Stengavel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00