Rapport från studieresa till Kanada

Igår fick kommunstyrelsen en redovisning av den studieresa som gjordes i oktober, då tre politiker och fyra tjänstemän besökte Toronto i Kanada. Syftet med resan var att lära mer om hur man kan öka inkluderingen av nyanlända genom mottagandeprocessen, snabbspår in på arbetsmarknaden, social och hållbar samhällsplanering samt skolans roll.

Kanada har framgångsrikt arbetat med integration och har låg arbetslöshet bland nyanlända.

Studieresan innehöll bland annat besök till en skola, ett välkomstcenter för nyanlända, till Toronto Region Immigrant Employment Council, Costi Immigration Service samt till Toronto Regent Park där man byggt om den fysiska miljön (social samhällsplanering) för att motverka utanförskap. 

Läs rapporten som presenterades för kommunstyrelsen igår

Se tidigare nyhet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00