Förstudie för ny brandstation godkänd

I onsdags godkände kommunstyrelsen en förstudie som visar förutsättningarna för att placera en ny brandstation i Uddevalla vid Excersisvägen nära riksväg 44. Utgångspunkten är att ha brandstationen på en strategisk plats som ger effektiva och snabba insatser vid räddningsuppdrag. Det är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som beställt en förstudie inför byggnation av ny brandstation.

Kommunstyrelsen har godkänt förstudien för en ny brandstation i Uddevalla.

Kommunstyrelsen har godkänt förstudien för en ny brandstation i Uddevalla.

Området vid Excersisvägen och Västgötavägen är 20 000 kvadratmeter stort och ligger nära Kurödsmotet. Enligt förstudien kan området inhysa en brandstation, övningsområde, parkering med mera.

Förstudien rekommenderar att gå vidare med det aktuella området vid Excersisvägen. Det innebär att ansöka om planbesked för ny detaljplan, beställa geotekniska undersökningar av marken, dagvattenutredning, samt vidare arbete med arkitekt och en projektbeställning.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förstudien för en ny brandstation vid Excersisvägen, samt skicka över förstudien till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för vidare hantering och eventuell beställning av projektet.

- Det är ett väldigt positivt besked. Vi har för avsikt att skicka över en beställning av projektet till kommunen snarast, säger Bernt Eriksson, chef för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Läs förstudie om ny brandstation

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00