Snart öppnar avspärrningar på Kungstorget

Nu är det snart färdiggrävt på Kungstorget för den här gången. I mars fortsätter arbetet med att skapa ett vackrare, tryggare och mer tillgängligt torg.

Intill Hasselbackshuset kommer det att byggas en trappa.

Intill Hasselbackshuset kommer det att byggas en trappa. Under våren sker fördjupade arkeologiska undersökningar på denna plats.

Det pågående ledningsarbetet på Kungstorget har varit en del av de förbättrande åtgärderna för Kungstorget. Västvatten har bytt ut vatten- och avloppsledningar inför den kommande ombyggnationen.

Närmast i tiden sker följande:

  • Torsdag 7 december flyttas arbetsbodar bort från Kungstorget till ytan framför Hasselbackshuset.
  • Fredag 8 december asfalteras vägområdet intill Träbron (om vädret tillåter).
  • Söndag 10 december flyttas all busstrafik från Kungstorget. Bussar kommer istället att trafikera nya hållplatser på Asplundsgatan och på Östergatan vid Agneberg. Flexbussar kommer även fortsättningsvis kunna stanna vid Kungstorget.
  • I början av nästa vecka öppnas Träbron och Trädgårdsgatan.
  • Avspärrningar vid Hasselbackshuset tas preliminärt bort fredag 15 december. Då öppnar även en del av parkeringen vid Hasselbackshuset.

Innan årsskiftet skickas anbudsförfrågan ut för ombyggnation av Kungstorget. Målet är att upphandlingen av den entreprenör som ska ta hand om de förbättrande åtgärderna för Kungstorget ska vara klar i februari.

Vid platsen där den nya trappan i Hasselbacken ska byggas, kommer fördjupade arkeologiska utgrävningar att ske under våren. Länsstyrelsen har nu beställt en sådan undersökning av Bohusläns museum.

- Jag tycker det är positivt att vi hittar spännande arkeologiska fynd vid Kungstorget. Beroende på vad arkeologerna hittar vid de fördjupade utgrävningarna, så vore det kul att kunna använda resultatet på något sätt. Kanske genom att skapa inglasade titthål ner i marken där man kan se Uddevalla stads historia, säger Stefan Björling, centrumkoordinator samhällsbyggnadsförvaltningen.

Torsdag 14 december kommer samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om den slutgiltiga utformningen av Kungstorget. Ombyggnationen beräknas vara klar under 2019.

Läs tidigare nyheter:

Busshållplatser byggs på Asplundsgatan

Kungstorget ska byggas om

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00