Öppet hus lockade fler föräldrar till förskola

Förskolan Kreatören provade att ha öppet hus tre eftermiddagar i november. Målet var att locka fler föräldrar att uppleva vad barnen gör i sin vardag, istället för att anordna föräldramöten kvällstid där få föräldrar kunde närvara. Det blev ett lyckat koncept.

Fler föräldrar kom till förskolan när det var öppet hus.

Fler föräldrar kom till öppet hus på förskolan än till föräldramötena. Det lyckade konceptet fortsätter nästa år.

Runt om i förskolans lokaler fanns olika stationer där föräldrar och barn kunde göra olika aktiviteter eller få information om förskolans pedagogik och arbetssätt. Bland annat visade personalen förskolans arbete för trygghet och trivsel, samt förskolans syn på barn och kunskap. De fick också se bildspel som visade vad barnen gjort under hösten, och av glasburkar fick alla barn skapa ljuslyktor som sedan användes i en ljusmanifestation på internationella barndagen.

De äldre barnen hade fått i uppdrag av personalen att visa runt sina föräldrar. Barnen berättade om sin förskola och om vad de gör om dagarna. Personalen fanns till hands vid stationerna för att svara på föräldrarnas frågor och starta aktiviteter.

Idén med öppet hus var mycket lyckad. Föräldrarna gav positiv respons och det var betydligt fler som besökte förskolan under öppet hus än vid de tidigare föräldramötena. Förskolans föräldraråd har därför bestämt att ha öppet hus även nästa år. Även personalen tycker att öppet hus är ett bra sätt att mötas.

- En stor fördel med öppet hus är att vi får chans att prata med föräldrarna och de får ställa frågor till oss. Det har också varit roligt att se de äldre barnen ta stort ansvar för att visa sin förskola för sin mamma och pappa, säger Marie-Louise Larsson, förskollärare på Kreatören.

Fakta / Förskolan Kreatören

På förskolan Kreatören är barnen uppdelade i grupper efter ålder och varje grupp är knuten till en egen hemvist, en avgränsad del av förskolan. Tillsammans med varje grupp arbetar ungefär två personal. Förskolan har Reggio Emilia-inriktning och en stor del av personalen är utbildade måltidspedagoger.

Mer information om förskolan Kreatören

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00