Seaseal – har blivit godkänd!

Tillväxtavdelningen har fått sin förstudie-ansökan om översvämningsskydd godkänd av Leader Södra Bohuslän.

I förstudien ska man nu undersöka hur en ny innovation, en pråmkonstruktion, kan användas i Bäveån och delvis hindra Uddevalla centrum att översvämmas vid kritiska stormar.

Lokala företag som Callenberg, FKAB och Göteborgsbaserade COWI samt uppfinnaren Sigurd Melin är involverade i projektet och bidrar med sin specialistkompetens.

Läs mer om projektet här

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00