Simhallen blir skärmfri från 1 januari

Nu ska simhallen bli en tryggare och säkrare plats för barnen. Från och med 1 januari råder det förbud mot all användning av skärmar inne i Walkesborgsbadet. I omklädningsrum, duschar och bassängutrymmen är det då inte tillåtet att använda mobiltelefoner, läsplattor eller datorer.

Snart blir det skärmförbud i omklädningsrum, duschar och bassängutrymmen på Walkesborgsbadet för att öka säkerheten.

Snart blir det skärmförbud i omklädningsrum, duschar och bassängutrymmen på Walkesborgsbadet för att öka säkerheten.

- Äntligen kan vi erbjuda en simanläggning där trygghet och rekreation står i fokus. Vi måste öka fokus på barnens säkerhet. Många vuxna är ouppmärksamma när barnen är i vattnet, säger Malin Bengtsson, badmästare och enhetschef Walkesborgsbadet.

Föräldrarnas ansvar för att ha uppsikt över sina barn försvinner inte för att det finns badvakter inne i simhallen, vilket många tror. För att förebygga olyckor inför nu simhallen skärmförbud. Målet är att vuxna ska vara mer uppmärksamma på vad som händer när barnen är i eller nära bassängerna - och att få fler vuxna att vara tillsammans med sina barn i vattnet. Det är inte ovanligt att föräldrarna sitter bredvid bassängen och tittar på sin mobil medan barnen simmar.

- Vi vill höja upplevelsen av att komma till simhallen och detta ger en möjlighet att vara närvarande i stunden med sitt barn. Vi behöver inte ständigt vara uppkopplade, det går att lämna telefonen hemma, säger Malin Bengtsson.

Mobiltelefoner eller annan digital utrustning går även att låsa in i säkerhetsskåp som besökare kan hyra kostnadsfritt i entrén till simhallen.

Skärmförbud har redan införts i de flesta av landets badanläggningar. Sedan tidigare råder förbud mot fotografering inne i Walkesborgsbadet.

Inom kort kommer skyltar med information om skärmförbudet att sättas upp inne i simhallen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00