Samarbete för ensamkommande

Nu ska asylsökande ensamkommande flyktingbarn få en chans att stanna i Uddevalla även efter att de fyllt 18 år. Idag beslutade kommunstyrelsen om en överenskommelse med idéburna sektorn för att göra detta möjligt.  I samarbetet ingår Svenska kyrkan, Rädda barnen, Ljungskile folkhögskola, Föreningen Agapes vänner och Uddevalla kommun.

samarbete mellan kommunen och idéburna sektorn

Glada för samarbete: Anna Bjerkstig, barn och utbildningsförvaltningen, Linnea Lindgren, kommunledningskontoret, Ingvar Humlén kyrkoherde Svenska kyrkan Uddevalla, Evy Gahnström, kommunalråd, Stefan Skoglund, ordförande socialnämnden, Agneta Riddar och Ingrid Karlsson, Föreningen Agapes vänner

Uddevalla kommun har fått ett tillfälligt bidrag från
regeringen på cirka 4 miljoner kronor. Bidraget är tänkt att användas till att underlätta för asylsökande ungdomar att bo kvar i kommunen under sin asylprocess.

Kommunens ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen upphör
när de fyller 18 år, då de övergår till migrationsverkets ansvar. Många
ensamkommande ungdomar som bott i Uddevalla har därför redan flyttat till migrationsverkets anläggningar, bland annat i Vänersborg och Munkedal. Det nya tillfälliga kommunbidraget innebär en möjlighet för dessa ungdomar att kunna återvända till Uddevalla, där de fortfarande går i skola och har hunnit rota sig. Uppskattningsvis handlar det totalt om cirka 50-100 ungdomar.

- Det känns jättebra och ansvarsfullt att vi kan erbjuda den här lösningen. Genom vårt partnerskap med idéburna sektorn hittar vi nya sätt att
stötta de ensamkommande. Det här handlar om ett erbjudande till ungdomarna, vi får se hur många av dem som är intresserade, säger Stefan Skoglund, socialnämndens ordförande.

Samarbetet med den idéburna sektorn samordnas via Svenska kyrkan, som får ta emot bidragspengarna och ska ansvara för ledning, administration och uppföljning. 

- Många av de ensamkommande ungdomarna har sina sociala kontakter och sina vänner här, och vi vill hjälpa dem att komma tillbaka. Den främsta frågan är hur vi kan ordna boende, många unga bor i familjehem och det behövs fler familjer som kan ställa upp. Vi har också ett samarbete med Uddevallahem och Ljungskile folkhögskola, säger Ingvar Humlén, kyrkoherde Svenska kyrkan Uddevalla.

Denna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och de idéburna organisationerna gäller fram till och med 31 december 2018, med möjlighet att förlänga ytterligare ett år.

Mer information i kommunstyrelsens kallelse, ärende 12

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00