Gymnasieelever samlade in pengar till Musikhjälpen

Barn och fritidsprogrammet på Agneberg har även i år arbetat med mänskliga rättigheter kopplat till Musikhjälpens insamling under temat ”Barn är inte till salu”.

Musikhjälpen

Under vecka 49 kopplades undervisningen till temat "barn är inte till salu" vilket ledde till en utställning som visades på skolan.

Eleverna visade stort engagemang och under vecka 50 samlade de in pant på raster och fritiden. På denna veckan lyckades de samla in 5842 kronor till Musikhjälpen.

Se gärna mer om engagemanget på facebook.com/BarnOchFritid/

Utställningen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00