Tyck till om förslag till ny avfallsplan i Uddevalla

Nu ställer Uddevalla kommun ut förslaget till ny avfallsplan som beskriver hur avfall ska hanteras i kommunen. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till 31 januari 2018.

Shutterstock

Efter utställningen tas avfallsplanen upp för beslut i kommunfullmäktige.

- Vi kan tillsammans ta ansvar och hjälpa varandra att göra rätt. Kommunen och de kommunala bolagen har ett stort ansvar genom verksamheter som exempelvis skolkök, hemtjänst, renhållning, avloppsrening och byggnationer. Det nya förslaget pekar också på att kommunen har stora möjligheter att informera, påverka och dessutom skapa bra förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Paula Nyman på Uddevalla kommun.

Tyck till!

Förslag till ny avfallsplan

Utställningen startar 7 november 2017 och synpunkter ska ha kommit in senast 31 januari 2018 via epost till samhallsbyggnad@uddevalla.se

eller postadress

Samhällsbyggnad
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Förslaget till avfallsplan ställs också ut på följande platser:

  • Kontaktcenter Rådhuset
  • Stadsbiblioteket
  • Dalaberg bibliotek
  • Mötesplats Dalaberg
  • Mötesplats Tureborg

Uddevalla kommun har tagit fram förslaget till ny avfallasplan tillsammans med Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00