Nytt boende för våldsutsatta och barn

Måndag den 8 januari öppnar kommunen stödboendet Vingen, ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. I boendet finns plats för upp till fem personer. 

Nu öppnar kommunen ett boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Nu öppnar kommunen ett boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Två kuratorer arbetar på heltid i det skyddade boendet för att hjälpa till med bland annat vägledning, praktiskt stöd och samtalsstöd.

- Det känns jättebra att vi kan erbjuda detta till de som är utsatta för våld och i akut behov av hjälp. I första hand är platserna till för våra kommuninvånare, i mån av plats kommer vi sälja dygnsplatser till övriga kommuner, främst kommunerna i Norra Bohuslän, säger Kerstin Windemo, sektionschef barn och familj.

I ett akut läge får den som har ett skyddsbehov hjälp omedelbart. Det kan exempelvis innebära att man blir upphämtad och transporterad till boendet. Socialsekreterare kopplas in för att ge barnen och de vuxna det stöd som behövs, och få en chans att gå igenom sin livssituation. På boendet kan barnen och de vuxna få stöd av kurator med de praktiska göromålen i den dagliga livsföringen, de kan även få samtalsstöd och stöd med olika myndighetskontakter. Där finns också möjlighet att få hjälp med att exempelvis hämta kläder eller annat nödvändigt från det hem som den våldsutsatta har lämnat.

- Den som söker vår hjälp och kommer till det skyddade boendet behöver inte betala för det, det är ett bistånd som kommunens handläggare för våld i nära relation beviljar, säger Kerstin Windemo.

På kvällar och helger är det socialjouren som snabbt fattar beslut om det finns behov av att komma till det skyddade boendet. Sker något akut under dagtid är det socialtjänstens handläggare för våld i nära relation som fattar dessa beslut.

Den våldsutsatta får bo kvar på det skyddade boendet till dess att skyddsbehovet upphör.

Det skyddade boendet drevs tidigare av kvinnojouren Kaprifolen.

- Den ideella föreningen Kaprifolen kommer fortfarande finnas med i verksamheten vid det skyddade boendet, men helt på frivillig basis. De kommer till exempel att sätta guldkant på tillvaron genom att se till att barnen får komma ut på aktiviteter och liknande, säger Kerstin Windemo.

Akutboendet har utrustats med nya möbler och ny inredning i samverkan med Rädda Barnen och Ikea.

Mer information om våld i nära relation, kontakt och telefonnummer

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00