Se kommunfullmäktige från 10 januari

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades att starta projektering av förskola på Kurveröd. Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Arwidsro AB avseende etablering av kulturhus återremitterades då omröstningen blev 30 ja röster och 30 nej röster.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 10 januari »

En del av de ärenden som togs upp:

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om införande av en kommunal återbrukstjänst
  • Renhållningstaxa 2018
  • Omförhandling av hyresavtal mellan Uddevalla Turism AB och Uddevalla kommun avseende Bassholmen
  • Förslag på nya namn på vägar och parker vid området kring Uddevalla centralstatlon
  • Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och Arwidsro AB avseende etablering av kulturhus
  • Barn och utbildningsnämndens hemställan om att få starta projektering av förskola på Kurveröd

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 14 februari på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00