Skolplacering inför skolstart hösten 2018

Antalet elever som är aktuella för skolplacering i Uddevalla kommuns grundskolor inför läsåret 2018-2019 är stort. Nu har brev med förslag till skolplacering skickats ut till vårdnadshavare.

förskolebarn

Barn i förskoleklass kommer mest troligt att få sin skolplacering på en av de kommunala skolorna i närheten av där man bor. För övergång till årskurs 6/7 följer eleverna sina skolkamrater från årskurs 5 eller 6 till den kommunala skola man anvisas till.

Förslag till skolplacering

Brev med förslag till skolplacering skickas ut till vårdnadshavare under vecka 2, 2018. Har du inte fått något material, ring vår support 0522-69 63 57 eller mejla till grundskolan@uddevalla.se

Förslagen till skolplacering inför hösten 2018 gäller

  • Inför start i förskoleklass det året barnet fyller 6 år.
  • Inför start av skolår 1 om eleven inte har gått i förskoleklass.
  • Inför starten av årskurs 6 eller 7, beroende på om eleven har gått på en F-5 eller
    F-6-skola.

Om du som vårdnadshavare är nöjd med föreslagen skolplacering behöver du inte göra något ytterligare.

Om annan skolplacering önskas än det som är föreslaget kommer det finnas möjlighet att lämna in ansökan om det under perioden 15 januari-1 februari 2018.

Besked om definitiv skolplacering skickas sedan ut till samtliga vårdnadshavare senast i början av mars. Skolorna kommer att bjuda in till välkomstmöten på skolan under våren.

På sidan om Val av skola, skolplacering 2018/2019 finns information om kommunens skolor, riktlinjer för skolplacering samt kartor över områden för F-5 och F-6 skolor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00