Elever kan ge idéer till ett hållbart Uddevalla 2030

Hur vill unga att Uddevalla ska utvecklas? Nu startar ett projekt där 300 högstadieelever kommer att få skapa idéer för en hållbar kommun i framtiden. Projektet går under namnet ”Vårt hållbara Uddevalla 2030”.

Ett bi i nyponros.

Hur kan ett hållbart Uddevalla se ut 2030? Det ska 300 högstadieelever ta fram idéer till.

Det är grundsärskolans högstadieelever från Norgårdenskolan, samt åttondeklasser från Norgårdenskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan och årskurs 7-9 från Källan särskild undervisningsgrupp som medverkar.

- Det ska bli jättespännande att se vad ungdomarna har för idéer. Unga är också samhällsmedborgare och har mycket att bidra med när det gäller att engagera sig i verkliga problem, säger Helene Grantz, projektledare och metodutvecklare för hållbar utveckling på grundskolans utvecklingsenhet.

Inledningsvis kommer eleverna att få en introduktion till de globala hållbarhetsmålen 2030, och vilka utmaningar Uddevalla står inför för att bli en hållbar kommun till år 2030. De kommer att få utgå från hur en ung människa skulle vilja ha det i sin vardagssituation år 2030, för att det ska vara hållbart och ge god livskvalitet. Exempel på områden som eleverna kan fördjupa sig i är: mat, boende, turism, energi, integration, transporter, skola, djur och natur, hälsa/fysisk aktivitet.

Ungdomarna kommer att få göra studiebesök på Lillesjöverket och Stadshuset för att träffa tjänstemän och politiker. Bland annat ska de få information om kommunens uppdrag och utmaningar att skapa ett hållbart Uddevalla, information om översiktsplan, energiutmaningar och möjligheter för Uddevalla och världen, hållbar livsmedelsproduktion och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet. Norgårdenskolans elever är först ut och kommer att genomföra dessa studiebesök tisdag 16 januari.

Projektet ”Vårt hållbara Uddevalla 2030” kommer att inkludera samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen, bild och svenska. Ett antal företag har också blivit tillfrågade om de vill medverka i elevernas projekt.

Ungdomarnas idéer ska presenteras som en utställning vid ett rådslag 14 mars på Bohusläns museum, då det också kommer att bli rundabords-samtal tillsammans med politiker och tjänstemän. Idéerna kommer på något sätt att ingå i planeringsunderlaget till kommunens översiktsplan.

Projektet ”Vårt hållbara Uddevalla 2030” bygger på Världsnaturfondens koncept ”Vår stad 2030”, som genomförts i flera städer runtom i landet. 

Mer information om de globala hållbarhetsmålen 2030

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00