Utredningsarbete inför ett översvämningsskydd

Just nu pågår arbete med att upphandla teknisk konsult till översvämningsskyddets utredningsfas som enligt handlingsplanen ska vara klar 2019. Den tekniska konsulten ska göra ett fördjupat utredningsarbete där de säkerställer genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner och beräkningar av kostnader. 

Högt vatten i Bäveån 2015.

Högt vatten i Bäveån 2015.

Konsulten ska också söka alla tillstånd, miljö- och vattendomar som arbeten i Bäveån kommer att kräva samt undersöka möjlighet till statligt stöd.

Förstärknings- och konstruktionslösningar ska samordnas med framtagandet av ett gestaltningsprogram för en kajpromenad som en separat upphandlad strategisk landskapsarkitekt ska ta fram.

Kommunfullmäktige godkände handlingsplanen för ett översvämningsskydd 14 december 2016. Handlingsplanen är indelad i tre faser: utredning, projektering och genomförande.

- Planen är att ett projekteringsarbete ska kunna starta 2019 och början av ett genomförande omkring 2021, berättar Jonas Sand och Christine Gunnarsson som är projektledare.

Centrala Uddevalla har genom årens lopp haft stora bekymmer med översvämningar. Båda sidor av Bäveån behöver översvämningsskyddas. På den södra sidan går sträckan ungefär från Järnbron i ut till Lövåsberget. På den norra sidan går sträckan ungefär från Järnbron, ut och förbi Riversideängen, för att i slutet av ängen sträcka sig in och längs med Bastionsgatan ända upp till infarten till hamnterminalen.

Läs mer om projektet Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00