Risk att bygget av Källdalsskolan blir försenat

Bygget av Källdalsskolan har stått stilla under några veckor på grund av att byggentreprenören och kommunen har upptäckt brister och felaktigheter i de grundläggande handlingarna av själva konstruktionen som upphandlad konsult har tagit fram.

Byggplats Källdalsskolan

Byggarbetsplats för Källdalsskolan i Uddevalla.

Det upptäcktes brister i samband med grundläggnings­arbetet under hösten 2017 och kommunen och byggentreprenören har fört diskussioner med konsulten sedan dess. Konsulten har ännu inte levererat de ritningar och handlingar som byggentreprenören behöver för att kunna göra material­beställningar och arbeta vidare just nu.

- Vi har tagit beslutet att stoppa bygget tillfälligt och har anlitat ytterligare en konsult som, tredjepart, för att kontrollera de nya handlingarna som vi väntar på för att kunna fortsätta, säger Stefan Olsson som är projektledare på samhällsbyggnad.

Bygget av nya Källdalsskolan beräknas vara klart november 2019. Ett tillfälligt byggstopp innebär att kostnaderna ökar och en risk för att bygget blir försenat.

- Vi hoppas fortfarande att vi ska kunna hålla tidsplanen trots denna inledande problematik, säger Stefan Olsson.

Det finns inga uppgifter som pekat på en risk för bristande leverans eller kvalitet av konstruktionshandlingar skulle uppstå.

Läs mer om projektet Källdalsskolan

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00