Ny kvalitetsmätning av Uddevalla kommun

Uddevalla kommun är bäst i landet vad gäller medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling och ligger i topp bland kommunernas webbsidor. Allt fler upplever också ett gott bemötande i kontakt med kommunen, fler får svar på en enkel fråga per telefon och nästan alla får svar på e-post inom två dagar.

Uddevalla

Uddevalla är bäst i landet vad gäller invånarnas möjligheter att kunna påverka sin kommuns utveckling.

Det visar årets undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet”, som presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Mätningen omfattar ett 40-tal olika mått som visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med 260 andra kommuner. Frågorna är uppdelade i fem områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet/ information, effektivitet samt samhällsutveckling.

Vad gäller invånarnas möjligheter att kunna påverka sin kommuns utveckling så är Uddevalla bäst i landet. Uddevalla kommun har också en informativ och användbar hemsida, uddevalla.se, som är bland de bästa i riket och har varit det under flera år.

Tillgängligheten blir bättre, exempelvis har andelen invånare som får svar direkt på en enkel fråga via telefon ökat från 46 till 61 procent. Allt fler upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen, en ökning har skett från 71 till 79 procent. Och allt fler invånare får svar på e-post inom två dagar, denna siffra har ökat från 91 till 99 procent sedan förra undersökningen.

- Det är jätteroligt att se att vi ökar vår service till invånarna. Jag är övertygad om att vårt nya kontaktcenter som en väg in i kommunen spelar en stor roll i detta, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Inom vård och omsorg har väntetiden för att flytta in på särskilt boende sjunkit från 29 till 22 dagar. Undersökningar med omsorgstagare i kommunen visar att 92 procent är nöjda med sin hemtjänst och att 82 procent är nöjda med särskilt boende.

Vad gäller skola och utbildning har andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet sjunkit från 87 till 85 procent. Även siffran för andel elever i årskurs 6 som fått godkänt betyg i alla ämnen har sjunkit - från 80 till 77 procent.

- Trenden är likartad i hela riket och kan kopplas till att skolan har tagit emot många nyanlända elever. I Uddevalla satsar vi nu på ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen inom grundskolan, vilket gynnar alla elever. Vi ligger också i framkant med vår satsning på digitalisering i skolan, där alla elever har tillgång till dator eller läsplatta. Det skapar en likvärdig skola där alla elever får samma förutsättningar att lära sig, säger Peter Madsen, chef grundskolan.

Mer information om Kommunens kvalitet i korthet

Mer statistik i Kommun- och landstingsdatabasen

Läs nyhet om språkutvecklande arbetssätt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00