Förskola får utmärkelse för hållbart lärande

Parkens förskola har fått Skolverkets utnämning ”Skola för hållbar utveckling” för sitt arbete med hållbart lärande i verksamheten. Förskolan har lång erfarenhet av att arbeta med naturvetenskap och teknik som inriktning.

Liten snigel

Hållbart lärande genomsyrar Parkens förskola och barnen får lära sig genom att upptäcka.

- Vår utmärkelse grundas på ett långsiktigt arbete som nu har gett resultat. Vi har arbetat med många olika områden och eftersom vi är en stor förskola kan vi ta del av varandras arbete och inspirera varandra, säger Lise-Lott Fjell, som är natur- och teknikutvecklare på Parkens förskola.

Begreppet lärande för hållbar utveckling är både omfattande och komplext. Skolverket beskriver att en skola för hållbar utveckling integrerar frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen. En annan del i begreppet är att göra barn och ungdomar delaktiga i sin lärprocess och förbereda dem för framtiden.

Enligt Lise-Lott Fjell är en viktig del i framgången för Parkens förskola personalens medvetna förhållningssätt gentemot barn och lärande. Målet är en förskola med medforskande, aktiva pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor. Oavsett vilket prioriterat mål som förskolan arbetar utifrån, är grunden för arbetet att barnen ska få lära sig genom att upptäcka och experimentera.

Hållbart lärande går som en ”grön tråd” genom verksamheten och arbetssätten är övervägande kopplade till natur och miljö. Exempel på detta är odling av grönsaker och växter, experiment, att lära ute i naturen, måltidspedagogik, återvinning, el och energi, teknik och bygg och konstruktion. Dessa arbetssätt och områden utgör en bas för förskolans arbete med ekologisk hållbarhet. Parkens förskola är också sedan tidigare certifierad med Grön Flagg. Grön Flagg är Håll Sverige Rents certifiering för hållbarhetsfrågor.

I begreppet hållbar utveckling ingår även social och ekonomisk hållbarhet. På Parkens förskola har man valt att arbeta med vänskap, demokrati, rättvisor och orättvisor. Samarbete är ett medvetet och återkommande inslag i de flesta arbetsområden. Alla är måna om förskolans saker och försöker göra medvetna inköp.

I en ny rapport från Naturskyddsföreningen omnämns Uddevalla som en av sju kommuner som arbetar målinriktat med lärande för hållbar utveckling. Trenden i riket är att både stat och kommuner brister i detta arbete.

Uddevalla gott exempel för hållbart lärande

Se bildspel Den odlande förskolan Parken

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00