Uddevalla certifierad enligt ISO 14 001

Uddevalla kommun har under många år arbetat med miljöledningssystem, som ställer krav på ständiga miljöförbättringar. Nyligen blev kommunen certifierad enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14 001.

Peter Larsson och Birgitte Johansson

Vi är glada över kommunens nya certifiering enligt ISO 14 001, säger kommundirektör Peter Larsson och miljöstrateg Birgitte Johansson.

- Miljöledningssystemet ISO 14 001 är en internationell standard som många företag använder sig av och är välbekanta med. För alla parter underlättar det att även Uddevalla kommun använder sig av detta, då man lättare kan förstå vilka krav som ställs, säger Birgitte Johansson, miljöstrateg.

Uddevalla var först i Sverige år 2004 med att certifiera sig enligt EMAS, som står för Eco Management and Audit Scheme, och är en EU-standard. Fram tills hösten 2017 arbetade kommunen enligt EMAS, men nyligen blev Uddevallas certifiering istället klar för
ISO 14 001.

Nu ska miljöfrågorna integreras på ett ännu tydligare sätt i kommunens strategiska mål och styrdokument. En handlingsplan har tagits fram med förslag på åtgärder, exempelvis behöver anställda bli bättre på att rapportera miljöavvikelser. I april kommer ytterligare en granskning att ske av externa miljörevisorer. Då avgörs om Uddevalla kommun kan bli certifierad enligt den nyaste versionen, ISO 14 001:2015.

- Vi har redan lagt en bra grund med hjälp av miljöledningssystemet EMAS. I vårt fortsatta, systematiska miljöarbete med ISO 14 001 kommer hållbarhetsperspektivet att lyftas fram ännu tydligare, säger Birgitte Johansson.

Några exempel på miljöarbete som pågår i Uddevalla kommun: grön flagg-certifiering av förskolor och systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling i skolorna, ökande andel ekologisk mat i kommunens kök samt måltidspedagogik inom förskolan, hållbarhet som genomsyrar planering av nya bostadsprojekt, successivt utbyte av kommunens fordonspark till fordon som drivs av förnybara bränslen, utbyggnad och ständig förbättring av gång- och cykelbanor, skötsel av naturreservat, energi- och klimatrådgivning till företag, organisationer och privatpersoner, gratis utlåning av begagnad fritidsutrustning via Fritidsbanken, med mera.

Läs mer om kommunens miljöarbete:

Förskola får utmärkelse för hållbart lärande

Elever kan ge idéer till ett hållbart Uddevalla 2030

Uddevallas förskolekök premieras på lilla ekomatsligan

Uddevalla gott exempel för hållbart lärande

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00