Del av korsning på Kungsgatan stängs av

En mindre del av korsningen vid Hallmans hörna på Kungsgatan stängs av tillfälligt. Anledningen är att markbeläggningen har skadats av tung trafik, stenar har hamnat snett och det innebär fallrisk.

Avspärrningen i korsningen på Kungsgatan.

En mindre del av korsningen på Kungsgatan vid Hallmans hörna stängs av.

Ytan i korsningen har använts till att testa olika typer av marksten och ledstråk inför den kommande ombyggnationen av Kungsgatan som startar under våren. Testytan innehåller både större hällar av granit, smågatsten och ledstråk med räfflade sinusplattor i granit och gjutjärn. En del av de större granithällarna har skadats och hamnat snett.

- Vi har provat att lägga om den skadade markstenen i korsningen, men det har inte hjälpt. Nu stänger vi av en del av korsningen tills vidare så att inte någon skadar sig, säger Stefan Björling, centrumkoordinator.

- Syftet med testytan var att prova olika material och få in synpunkter från allmänhet och organisationer. Nu vet vi att stora hällar inte fungerar i korsningar, men andra delar av testytan har däremot uppvisat goda resultat, säger Stefan Björling.

I början av april startar den planerade ombyggnaden av hela Kungsgatan. Inom kort blir det klart vilken entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Ombyggnationen av Kungsgatan är ett av flera projekt som genomförs under 2018-2020 för att snygga till centrum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00