Är du nyanländ och har en anhörig med funktionsnedsättning?

Du som är nyanländ och har en anhörig med funktionsnedsättning är välkommen till Mötesplats Dalaberg tisdag 13 februari. Då kan du ställa frågor om särskola och stöd enligt LSS.

Mötesplats Dalaberg

Välkommen till Mötesplats Dalaberg för att få veta mer om vilket stöd din familj kan få om någon har en funktionsnedsättning.

Kan mitt barn med funktionsnedsättning gå i skolan? Hur fungerar det? Vad kan barnen göra när de slutar skolan? Vilket stöd finns för min familj?

Kom till Mötesplats Dalaberg och få svar på dina frågor.

Representanter från kommunens särskola och LSS-verksamhet är på plats och berättar.

Informationen översätts till somaliska, dari och arabiska.

Tid och plats: Tisdag 13 februari klockan 18.00, Mötesplats Dalaberg.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Eva Nilsson
Integrationssamordnare
Telefon 0522-69 61 94

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00