Glädjefullt när Ylva Johansson besökte Uddevalla Vuxenutbildning

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson besökte på onsdagen Uddevalla vuxenutbildning. Där fick hon många fina exempel på hur Uddevalla arbetar med integration och yrkesutbildningar.

bygg

Hon fick bland annat veta hur SFI–elever tidigt i sin utbildning erbjuds olika yrkesspråksinriktningar, exempelvis pedagogik, vård och kök.

Utbildningen inom rengöringsservice är ett annat gott exempel på hur elever med relativt låga kunskaper i svenska görs anställningsbara.

I yrkesutbildningarna inom bygg, kök och mekaniker går utbildning i svenska som en röd tråd genom hela studietiden. Utbildningarna tar därför längre tid än annars, men eleverna får snabbt en koppling till sitt framtida yrke och en tidig kontakt med arbetslivet.

Ministern uttryckte att hon var imponerad över verksamheten och poängterade att Uddevalla vuxenutbildning arbetar helt enligt de intentioner som finns från regeringen. SFI–elever ska så tidigt som möjligt ges möjlighet till en yrkesutbildning, för att snabbt kunna försörja sig själva. Vidare menade hon att det så framgångsrika samarbetsprojektet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, DUA, skall permanentas och vara ett naturligt sätt att samverka

Andra exempel på hur integration kan gå till är Studiecenter som är en öppen verksamhet dit alla elever som läser på Uddevalla vuxenutbildning kan komma. Här möts elever med olika bakgrund, språknivå, kurser eller utbildningar och får stötting av lärare med helt annan kompetens än deras traditionella. Denna verksamhet imponerade stort på ministern.

Som avslutning på besöket lyfte Ylva Johansson fram behovet av fortsatta satsningar av yrkesutbildningar och att tänka kreativt för att se möjligheter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00