Bygget av Källdalsskolan står fortfarande stilla

Bygget av Källdalsskolan avbröts i slutet av december på grund av att byggentreprenören och kommunen har upptäckt brister och felaktigheter i de grundläggande handlingarna av själva konstruktionen som upphandlad konsult har tagit fram.

Källdalsskolan

Konsultgruppen arbetar för att komplettera de begärda konstruktionsunderlagen. Kommunen har fått in delar av de handlingar som efterfrågas och just nu kvalitetsgranskas det materialet.

- Vi förväntar oss att konsulten skickar ytterligare handlingar under kommande vecka och så snart handlingarna är kompletta och kvalitetskraven uppfyllda så kan vi återuppta arbetet, säger Sten-Anders Olsson från samhällsbyggnad.

Bygget av nya Källdalsskolan var beräknat att vara klart november 2019. Ett tillfälligt byggstopp innebär att kostnaderna ökar och en risk för att bygget blir försenat.

Läs tidigare nyhet

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00