Landbadet kan bli tillfälligt badhus

Landbadet kan bli tillfälligt bad under tiden som det nya badhuset byggs i Uddevalla. Igår tog kultur- och fritidsnämnden ett inriktningsbeslut om att gå vidare med en detaljprojektering av Landbadet. Definitivt besked om Landbadet kommer i samband med budgetdialogen för 2019 som genomförs senare i vår.

Landbadet kan bli tillfälligt badhus när det nya badhuset ska byggas i Uddevalla.

Landbadet kan bli tillfälligt badhus när det nya badhuset ska byggas i Uddevalla.

Det nya badhuset i Uddevalla kommer att byggas där nuvarande Walkesborgsbadet ligger idag. Under byggtiden finns därför behov av ett tillfälligt badhus. Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat närmare på tre olika lokaliseringar för detta tillfälliga bad, där alternativet med Landbadet förordas.

- Landbadet är det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet. Vi har förlängt livslängden på badet med tio år genom den renovering vi gjorde förra året. Landbadet har både en 50-metersbassäng och en undervisningsbassäng och kapaciteten uppfyller det behov vi har för simundervisning, simföreningens verksamhet och allmänhetens bad, säger Malin Bengtsson, enhetschef Walkesborgsbadet.

Enligt förslaget kommer Landbadet att byggas över med en byggnad i modulform, så att byggnaden kan återanvändas på annan plats när den tjänat sitt syfte. Ett tänkbart användningsområde kan vara som ridhus.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade igår att en detaljprojektering nu ska tas fram för byggnationen av tillfälligt bad på Landbadet. Nämnden beslutade också att byggnaden ska återbrukas, antingen återanvändas eller säljas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00