Ny samverkan för att hjälpa vuxna till jobb

Nu ska fler vuxna med försörjningsstöd komma i arbete. Arbetsförmedlingen, Uddevalla vuxenutbildning, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen har startat en ny samverkan för att få fler att börja arbetsträna eller studera.

Arbetsförmedlingen och kommunen samverkar

Rasmus Sjöling, Ammi Orloff, Mariett Lorentzon, Ewa-Lena Persson, Anna-Lena Svedberg, Gunilla Gustafsson Ek, Maria Johansson, Angelika Ekstedt och Pernilla Hemberg Janzon.

Målgruppen är vuxna personer, från 25 år och uppåt, som får försörjningsstöd från socialtjänsten och som står närmast arbetsmarknaden.

- Det är kostsamt både för individen och för samhället att leva på försörjningsstöd och i utanförskap. Nu har vi en ny samverkansform för att underlätta för den enskilde att få snurr på sin vardag och känna sig behövd, och med målet att komma i arbete, säger Rasmus Sjöling, projektledare arbetsmarknadsavdelningen.

Varje individ kommer att få en samlad bedömning om vad som passar bäst för hen. Kan det vara arbetsträning på en arbetsplats? Eller kanske studier direkt? Den vuxne får sedan träffa de representanter från samverkansgruppen som kan vara aktuella för att komma vidare.

- För många kan det vara ett stort steg att själva exempelvis ta kontakt med studie- och yrkesvägledare. Här träffas man tillsammans från olika myndigheter, det blir lättare för alla parter att få en samlad bild och det underlättar för individen, säger Rasmus Sjöling.

I Uddevalla kommun kommer det sammanlagt att finnas 60 platser per år för arbetsträning avsatta för målgruppen. Det kan exempelvis handla om platser inom kök, omvårdnad, skola, lokalvård, skogsskötsel och mycket annat. Arbetsträningen kommer att följas upp kontinuerligt, för att se om individen är på rätt spår.

- Nästa steg efter arbetsträningens slut kan vara en anställning med anställningsstöd, studier eller ytterligare insatser för rehabilitering eller vård. Inom de närmaste veckorna hoppas vi att ha fått ut de första personerna i arbetsträning, säger Rasmus Sjöling.

I samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Uddevalla vuxenutbildning, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen ingår:

  • Arbetsmarknadsavdelningen: Rasmus Sjöling, projektledare, Ewa-Lena Persson och Anna-Lena Svedberg, konsulenter
  • Arbetsförmedlingen: Angelika Ekstedt, arbetsförmedlare
  • Socialtjänsten, sektionen för försörjningsstöd: Pernilla Hemberg Janzon, enhetschef integrationsenheten, Gunilla Gustafsson Ek, 1:e socialsekreterare integrationsenheten, Mariett Lorentzon, enhetschef vuxenenheten, Maria Johansson 1:e socialsekreterare vuxenenheten
  • Uddevalla vuxenutbildning: Ammi Orloff, studie- och yrkesvägledare

Samverkansgrupper har även startat för personer som är långtidsarbetslösa samt personer som är nyanlända och ingår i etableringen. Utöver detta finns redan en väl fungerande samverkan kring arbetslösa ungdomar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00