Ordningsvakter ökar säkerheten i centrum

Kommunen vill öka tryggheten och säkerheten i centrum. Därför kommer ordningsvakter nu att röra sig kring Kampenhof och delar av centrala Uddevalla under de tider då människor befinner sig ute.

Kampenhof

Ordningsvakter kommer att synas vid Kampenhof och i centrum för att öka tryggheten.

Kommunen har ansökt om ett särskilt tillstånd från polisen för att kunna anlita ordningsvakter i centrum. Ordningsvakterna står under polisiärt befäl, och kommer att rapportera alla incidenter till polisen. De har i uppdrag att patrullera gator och andra allmänna ytor utomhus. Ordningsvakterna kan ingripa vid brottsliga eller hotfulla situationer, de får visitera och kvarhålla misstänkta fram till dess att polis anländer.

- Vi har tillsammans med polisen gjort en medborgarundersökning där invånarna svarade att de kände sig mest otrygga vid Kampenhof och i centrala Uddevalla. Med ordningsvakterna vill vi uppnå en ökad trygghet i centrum, säger Björn Segelod, säkerhetschef i Uddevalla kommun.

Brottsstatistik pekar också på att det är stökigt och förekommer kriminell verksamhet som försäljning av droger i detta område. Sedan tidigare finns en överenskommelse mellan kommunen och polisen och ett medborgarlöfte om att arbeta för en tryggare miljö i centrum.

- Det här är ett sätt att uppfylla våra åtaganden i denna överenskommelse. Vi har stort förtroende för polisens arbete och vi gör detta i samarbete med dem. De kommer dagligen att rapportera alla incidenter till oss, säger Björn Segelod.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00