Vad tycker Uddevallaborna om området vid Bäveån?

Vill du veta hur Uddevallabor och besökare tycker att området kring Bäveån i centrum kan utvecklas? Det har elever på gymnasiets teknikprogram tagit reda på. Torsdag 1 mars är du välkommen till Café Planet på Bohusläns museum, för att höra elevernas analys.

Bäveån

Nu har elever undersökt hur Uddevallabor och besökare tänker att området vid Bäveån kan utvecklas.

Sammanlagt har 150 Uddevallabor och besökare svarat på en enkät om vad de tycker om området kring ån från Hasselbacken till Västerlångbron, och vad de ser för möjligheter att utveckla platsen. Kartläggningen har gjorts av 37 elever som läser sista året på teknikprogrammet med inriktning mot samhällsbyggnad och miljö. Eleverna har samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen och Studiefrämjandet.

- Studien bidrar till kunskapsutveckling hos eleverna, det är roligt att de får arbeta med något som har verklighetsförankring. Det är också viktigt att det blir ett ömsesidigt lärande och utbyte, säger Marie Grice, lektor på Uddevalla gymnasieskola.

Eleverna har studerat olika begrepp som är relevanta för stadsutveckling, till exempel grönstruktur, gentrifiering (social statushöjning av ett område), urban konst och resiliens (förmågan att anpassa sig och förändras).

- Nu är data insamlade och det är dags att analysera hur människor som bor, arbetar, besöker och studerar i Uddevalla ser på möjligheterna för utveckling av området runt Bäveån, säger Marie Grice.

Studien kommer att bli ett inspel till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i det fortsatta planeringsarbetet med hur området kan utvecklas.

Varmt välkomna till Café Planet- Vad vill vi med Årummet

Tid och plats: Torsdag 1 mars klockan 18.00, Bohusläns museum. Kom och lyssna på intervjuresultat och analyser. Efteråt bjuder eleverna in till diskussion. Fri entré.

Ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet, Uddevalla Naturskyddsförening, Bohusläns museum och Uddevalla kommun.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00