Krisberedskap i fokus för gymnasieelever

Vad händer om strömmen försvinner en vecka? Hur klarar jag mig, hur håller jag värmen och hittar rent vatten? Det får cirka 250 gymnasieelever fördjupa sig i under en fokusvecka för Hållbar utveckling.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Hur klarar man sig om det blir kris? Foto: Thomas Henrikson, MSB

Eleverna läser på el- och energiprogrammet samt på hantverksprogrammen på Uddevalla gymnasieskola Östrabo yrkes. Under hela vecka nio kommer krisberedskap att genomsyra samtliga skolämnen som eleverna har, både teoretiska och praktiska.

- Jag tror det blir en väldigt spännande vecka. På idrotten ska eleverna få lära sig att göra upp eld och hitta rent vatten, och på matematiken ska de exempelvis få räkna ut hur mycket energi som går åt för att hålla värmen en vecka, säger Kirsten Eriksson, rektor för el- och energiprogrammet samt hantverksprogrammen.

Varje år har gymnasiet en fokusvecka i Hållbar utveckling. Veckan med krisberedskap knyter mycket starkt an till flera av de globala målen för hållbar utveckling som världens ledare har skrivit under. Bland annat målen om rent vatten och sanitet, hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla och hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Kriser kan exempelvis uppstå vid storm, översvämning, pandemier, krig eller väpnade konflikter.

- Eleverna kommer att få samarbeta och packa en väska för att vara på flykt i en vecka. De får också göra värderingsövningar som handlar om vem man ska rädda först vid en katastrof, det handlar om etiska ställningstaganden, säger Kirsten Eriksson.

Vad händer vid en pandemi då många blir sjuka snabbt, vad finns det för nutida hotbilder och vilket är säkerhetsläget? Det är ämnen som tas upp i samhällskunskap och historia. Eleverna kommer också att få intervjua sina familjer om vilken beredskap det finns i hemmet ifall strömmen försvinner minst en vecka. Sammanlagt är det 23 lärare och rektor som lägger upp planeringen för fokusveckan.

- Vi känner alla att det är väldigt viktigt att skapa förståelse hos dagens unga och ökad kunskap om hur de kan förbereda sig vid en långvarig kris. Denna kunskap finns inte idag, säger Kirsten Eriksson.

På tisdag den 27 februari får eleverna lyssna på föreläsaren och författaren Lars Wilderäng. Han kommer att prata om samhällets krisberedskap och troliga scenarier som kan följa efter en större katastrof. Lars Wilderäng har givit ut ett tiotal böcker på detta tema och är en av Sveriges största experter inom området.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00