Vad är viktigt i det område där du bor?

Uddevalla kommun ska ta fram en ny översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Under mars och april bjuder kommunen in till dialogmöten, för att få reda på hur din vardag ser ut och vad som är viktigt i det område där du bor.

Nu ska en ny översiktsplan tas fram

- Välkommen till våra dialogmöten! Där har du chans att berätta vad du tycker är bra med ditt område och vad som är mindre bra. Synpunkterna som vi får in kommer att användas som ett planeringsunderlag när vi arbetar fram översiktsplanen, säger Cecilia Trolin, översiktsplanerare.

Under dialogmötena kommer det att bjudas på kaffe och mackor.

Anmäl dig till cecilia.trolin@uddevalla.se om du vill komma på dialogmöte i ditt område!

Välkommen på dialogmöten:

  • Invånare i Lane Ryr, Råsseröd m fl (område 3 på kartan nedan) - tisdag 13 mars klockan 17.30, Lanegården i Lane Ryr. Anmäl dig senast 8 mars.
  • Invånare i Ljungskile, Forshälla m fl (område 4 på kartan nedan) - torsdag 22 mars klockan 17.30, Backamo lägerplats, byggnad 40 - matsalen i Backamo. Anmäl dig senast 15 mars.
  • Invånare i Bokenäs, Lanesund, Sundssandvik, Dragsmark m fl (område 1 på kartan nedan) - onsdag 28 mars klockan 17.30, Bokenäs församlingshem i Bokenäs. Anmäl dig senast 21 mars.
  • Invånare i Skredsvik, Hogstorp, Herrestadsfjället m fl (område 2 på kartan nedan)
    - torsdag 5 april klockan 17.30, Bygdens hus i Skredsvik, Skredsviks samhällsförening. Anmäl dig senast 28 mars.
  • Invånare i Resteröd, Ammenäs, Sunningen, Unda, Utby, Mosshed m fl (område 5 på kartan nedan) - onsdag 11 april klockan 17.30, Åh stiftsgård. Anmäl dig senast 4 april.
  • Invånare i Uddevalla tätort, Herrestad, Gustafsberg m fl (område 6 på kartan nedan)
    - onsdag 18 april klockan 17.30, Mötesplats Dalaberg, Uddevalla. Anmäl dig senast 11 april.
Indelning av kommunen för de olika dialogmötena.(Klicka för större karta.)

Indelning av kommunen för de olika dialogmötena.(Klicka för större karta.)

Den nya översiktsplanen visar kommunens långsiktiga planering och användning av mark och vatten. Översiktsplanen kommer att inrymma flera perspektiv: barn och unga, boende och livsmiljö, hälsa och välbefinnande samt näringsliv och tillväxt. I arbetet med planen ingår kommunens hela organisation samt de kommunala bolagen och invånare i Uddevalla kommer att vara delaktiga genom dialogmöten och medborgardialoger.

Den nya översiktsplanen beräknas vara klar under 2020.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00