Vill du bli gymnasieingenjör inom IT?

Du som är intresserad av IT och datorer kan utbilda dig till gymnasieingenjör i Uddevalla. På Östrabo 1 finns en ettårig utbildning med inriktning mot nätverksteknik och mjukvarudesign. Båda inriktningarna är nationella och har tagits fram tillsammans med Teknikföretagen.

Bli gymnasieingenjör du också!

Bli gymnasieingenjör du också, hälsar eleverna som läser nätverksteknik och mjukvarudesign.

- Av de elever som läser hos oss går hälften vidare till jobb inom branschen efter examen, och hälften går vidare till högre studier. Många knyter viktiga jobbkontakter redan under sin arbetsplatsförlagda praktik som är tio veckor lång, säger Jenny Kucera, lärare på gymnasieingenjörsutbildningen.

Eleverna får arbeta mycket praktiskt under utbildningen och lär sig nya saker genom att lösa problem. De flesta studenterna har läst det treåriga teknikprogrammet på gymnasiet eller motsvarande kurser i teknik via vuxenutbildningen. Gemensamt är att de har ett brinnande intresse för IT, nätverksteknik och mjukvarudesign. Drömmarna hos eleverna ser lite olika ut - från projektledare inom IT till programmerare och 3D-konstnär eller animatör.

- Vi kan programmera och exempelvis bygga upp och designa hemsidor, vi kan hantera olika databaser och skapa tabeller och e-tjänster. Just nu jobbar vi tillsammans för att skapa ett dataspel, säger Samuel Klingborn, en av eleverna.

Studenterna är nöjda med utbildningen och tror att de kan få arbete på något företag och inledningsvis jobba med enklare ärenden och support. Företagen som anställer dem har möjlighet att forma dem till den typ av ingenjör de behöver. I gymnasieingenjörsutbildningen ingår bland annat kurser i juridik, ekonomi, eget företagande, ledarskap, gruppsykologi och teknikspecialisering.

- Kom och utbilda dig till gymnasieingenjör! Du får en bred bas att stå på och företagen kan här få tag i gymnasieingenjörer med ett genuint intresse för IT, säger Jenny Kucera.

Mer information om utbildningen till Gymnasieingenjör TE4

Utbildningen innehåller mycket praktiska uppgifter.

Utbildningen innehåller mycket praktiska uppgifter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00