Ungdomar presenterar framtidens hållbara Uddevalla

Onsdag 14 mars presenterar högstadieelever sina tankar om framtidens Uddevalla på Bohusläns museum, välkomna! Sedan januari arbetar flera högstadieskolor i Uddevalla med projektet Vårt hållbara Uddevalla 2030. Projektet tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Kom och se hur ungdomar tänker om framtidens hållbara Uddevalla.

Kom och se hur ungdomar tänker om framtidens hållbara Uddevalla.

Sammanlagt medverkar cirka 330 elever från årskurs 8 på Norgårdenskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan samt i årskurs 7-9 på Norgårdenskolans grundsärskola.

De tar alla ett fiktivt kliv fram till år 2030 då hållbarhetsmålen är uppnådda. I mindre grupper har de jobbat fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla ser ut år 2030. Nu är det dags för en presentation av dessa idéer!

Högstadieeleverna kommer att presentera sina förslag i en utställning och gemensamt rådslag på Bohusläns museum den 14 mars, dit politiker, tjänstepersoner, näringsliv, organisationer och privatpersoner är inbjudna.

Varmt välkomna! Detta är en unik chans att ta del av ungdomars tankar kring hur ett framtida Uddevalla kan se ut.

Tid och plats: Onsdag 14 mars klockan 09.30-14.00, Bohusläns museum

Läs tidigare nyhet

För mer information, kontakta
Helene Grantz
Metodutvecklare för hållbar utveckling
Telefon 0522-69 70 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00