Arkeologisk förundersökning vid Kungstorget

Mellan 19-23 mars kommer Bohusläns museums arkeologer att göra en förundersökning på Kungstorget framför Rådhuset. Det planeras för tre mindre schakt och är en insats inför ombyggnationen av torget som planeras starta i mitten av april.

Eirik Johansson

Arkeologen Eirik Johansson från Bohusläns museum vid utgrävning i Uddevalla centrum.

- Vi letar fynd från gamla vägdragningar och tomtindelningar som kan befästa att torget kan ha funnits redan på 1500-talet, säger Eirik Johansson, som är arkeolog på Bohusläs museum.

Eirik berättar också att torget, som var en central punkt redan på 1600 -talet, inte alltid har varit så kvadratiskt som det är nu. Torget var då avgränsat från, västra sidan vid korsningen Kungsgatan/ Trädgårdsgatan förbi kungastatyn och ned mot hörnet Torggatan/kyrkogatan. Området österut mot Torggatan var istället bebyggd med hus samt Rådhuset som inte heller fanns på samma plats som idag.

När arkeologerna är klara så kommer schakten att fyllas igen men toppytan kommer inte att återställas eftersom ombyggnationen av Kungstorget startar inom kort.

Bohusläns museum kommer att följa hela arbetet med upprustning av Kungsgatan genom schaktkontroller. Dessutom kommer de också att utföra ytterligare fördjupade arkeologiska utgrävningar vid platsen där den nya trappan till Hasselbacksparken ska byggas. Arbetet vid Hasselbacken startar i mitten av april och görs med anledning av att de hittade intressanta fynd där i höstas.

Kartan visar torgets forna utseende i flera lager. Den under färgade bilden, i gult och rött, visar torget från år 1690 och de övre blå markeringarna visar stadskartan från år 1750.

Kungstorget år 1750 och 1690.

Bilden visar Uddevallas stadskarta, år 1750 och 1690. Källa Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00