Nytt projekt zoomar in på fisken i Bäveån

Nu händer det ännu mer med Bäveån! Det nya projektet "Fisken i Fokus" ska öka tillgängligheten och kunskapen om fiskets möjligheter i Bäveån.

Lax i ån

Leaderprojektet "Fisken i Fokus" har precis beviljats 744 000 kronor för att göra Bäveån mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Projektet vill öka kunskapen om all fisk som finns i ån. Bland annat ska man titta på förutsättningarna för att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget med undervattenskamera så att allmänheten kan följa öringen och laxens vandringar.

Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men det är för få som faktiskt är medvetna om vad som finns under ytan. "Fisken i fokus" vill just sätta fisken i fokus för både boende och tillresta som ett led i Uddevallas stadsutveckling – en del i att göra centrum ännu mer attraktivt.

P4 Väst: Bäveån ska locka besökare till Uddevalla

Bäveån

Uddevalla kommun kommer att driva projektet tillsammans med föreningsliv och näringsliv. Informationsskyltar kommer att tas fram för att öka kunskapen och intresset hos dem som befinner sig vid ån. I samband med havsöringspremiären ska man anordna evenemanget Fiskets dag, som blir kunskaps-, sport- och matinriktat. Evenemanget ska stärka samarbetet mellan en rad aktörer och kanske kan nya verksamheter uppstå.

"Fisken i Fokus" beviljades stöd från Leader Södra Bohuslän.

Tillsammans med "Mer fisk i Bäveån"

Det här projektet ska drivas parallellt med leaderprojektet "Mer fisk i Bäveån" som prioriterades av Leader Bohuskust för ett par veckor sedan. Ett projekt som fokuserar på att genomföra åtgärder som ökar bestånden av fisk. Projekten kommer att dra nytta av varandra och tillsammans är de exempel på hur man kan samordna EU:s olika fonder, i det här fallet Regionalfonden och Havs och fiskerifonden.

Vill du veta mer?

Anneli van Roijen, TIllväxtavdelningen Uddevalla kommun
anneli.vanroijen@uddevalla.se eller 0522-69 61 49

 

Informationsmöte

Tillväxtavdelningen bjuder in intresserade fiske-entusiaster och allmänheten till ett informationsmöte om det nystartade projektet ”Fisken i Fokus”.

Vi berättar om vad som kommer att hända i projektet och informerar även om vårt systerprojekt ”Mer fisk i Bäveån”.

Era idéer och synpunkter om fisket i Bäveån är välkomna och här finns tid för diskussioner.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen till Tillväxtavdelningen/Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18A, Uddevalla,måndagen 14 maj kl.17-18.30.

Till anmälan

Leader Södra Bohuslän

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00